START   FASTIGHETSTEKNIK   PLANERING OCH KONSULTERING   WEBBDESIGN   KONTAKTUPPGIFTER 

FASTIGHETSTEKNIK, FRÅN PLANERING TILL FUNGERANDE UNDERHÅLL...

I dagens byggnader blir de fastighetstekniska installationerna allt viktigare. För att kontrollera allt från ventilation till värme och vatten krävs ett fungerande automationssystem. För att uppnå energieffektivitet och bra inneklimat behövs regelbunden service och översyn.

CJH Engineering kan också hjälpa er med olika typer av projektlednings- och granskningstjänster vid nybyggnads- och renoveringsprojekt:
- Förplanering eller dokumentation av nuläget.
- Planering samt övervakning av entreprenaderna.
- Oberoende ibruktagningsbesiktningar och hjälp med utbildningen av användarna.
- Uppbyggnad av dokumentation, instruktioner och maskindata i t.ex. en servicebok.

CJH Engineering utför även enklare energikarteringar och -optimeringar samt driftskontroller för att minska era kostnader, utan att försämra inneklimatet. Redan med små åtgärder såsom information och uppföljning kan man nå bra resultat.